Zabiegi pielęgnacyjne polegające na usuwaniu gałęzi obumarłych i kolidujących z obiektami budowlanymi wykonywać można bez względu na wiek drzewa. Ważnym jest jednak, że prace polegające na kształtowaniu korony są dopuszczalne jedynie w przypadku drzew nie starszych niż 10-letnie. Aby usunąć drzewo potrzebne jest pozwolenie, o które występuje właściciel, posiadacz nieruchomości oraz jego użytkownicy. Bez zgody gminy powyższe osoby mogą wyciąć drzewo o wieku maksymalnie do 10 lat znajdującym się na obszarze im podporządkowanym. W przepisach przed nowelizacją ustawy obowiązujący maksymalny wiek drzewa wynosił 5 lat.