Po pierwsze kontrola rutynowa (przykładowo raz w tygodniu) – osoba odpowiedzialna za nadzór terenu do zabawy dla dzieci szczególna uwagę powinna zwrócić na stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu, jak również na czystość powierzchni, kompletność wyposażenia i ogólny stan bezpieczeństwa przedmiotów.

Po drugie kontrola funkcjonalna (przykładowo raz na 3 miesiące) – oprócz kontroli rutynowej kontrolujący musi zwrócić uwagę na stabilność sprzętów, połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami oraz prawidłowy stan ogrodzenia i nawierzchni. Zaleca się także wymianę piasku posiadającego atest PZH dwa razy w roku (na początku sezonu i w trakcie trwania).

Po trzecie kontrola podstawowa (przykładowo raz w roku) – coroczna kontrola obszaru placu zabaw polega na dokładnym sprawdzeniu obiektów pod nadzorem specjalistów. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego oprócz ogólnej kontroli wymienionej powyżej musi pamiętać o zużyciu, rozkładzie i korozji jakiej ulegają przedmioty. Należy zwrócić uwagę na posiadanie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej przez specjalistów dokonujących przeglądów. Obiekty takie jak huśtawki czy drabinki są małymi formami architektury i z tego powodu podlegają szczególnej kontroli co 5 lat. W przypadku uszkodzeń należy niezwłocznie usunąć usterkę, bądź jeśli nie istnieje możliwość naprawy, zabezpieczenie miejsca, aby zapewnić maksymalną ochronę osobom korzystającym z placów zabaw. Regularne i funkcjonujące kontrole są podstawą utrzymania czystości i prawidłowego bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców.