Chcąc ułatwić życie wynajmującym, Sejm zmienił termin do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem przychodów ewidencjonowanych. W dotychczasowym stanie prawnym za przychody z najmu uważa się otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. W praktyce oznacza to, że jeśli w chwili podpisywania umowy najmu podatnik otrzymał jakiekolwiek pieniądze, to najpóźniej w tym dniu musi wybrać opodatkowanie ryczałtem przychodów ewidencjonowanych pod rygorem utraty prawa do opodatkowania w tej formie. Gdy przeoczy ten obowiązek, pozostanie mu rozliczanie się według skali podatkowej – 18 i 32 proc. Stawką od dochodu. Zmiana na ryczałt będzie możliwa dopiero w roku następnym. Po wprowadzonej zmianie ostatecznym terminem do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ryczałtem będzie 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z najmu albo ostatni dzień roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta ustawa natychmiast wejdzie w życie. (dg)