W budynkach, w których doszło do przeniesienia własności wszystkich udziałów, ustawa o własności lokali stosowana jest automatycznie. Nieco inaczej wygląda sytuacja nieruchomości gdzie tylko część udziałów została przekształcona. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie decyzji o stosowaniu ustawy o własności lokali uchwałą właścicieli dysponujących udziałami w nieruchomości.

Korzyści płynące z odłączenia się z zasobów zarządzanych przez spółdzielnie to między innymi dokładniejsza kontrola wydatków i przychodów. Wspólnoty są z reguły dużo mniejsze niż spółdzielnie a ich członkowie mają bezpośredni wpływ na wysokość zaliczek oraz ponoszonych kosztów. Decyzje zapadają na poziomie mieszkańców (członków wspólnoty) a nie jak to w praktyce ma miejsce w spółdzielniach na poziomie zarządu spółdzielni. Dzięki temu decyzje te są wyważone i w maksymalny stopniu ukierunkowane na dobro nieruchomości. We wspólnotach to właściciele mają wpływ na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej. Ponadto możliwość natychmiastowej zmiany firmy zarządzającej obiektem oznacza koniec z administracją która nie odbiera telefonów lub miesiącami załatwia najprostsze sprawy.