Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzenia nowych zasad pomiarów powierzchni użytkowej lokali i budynków. Obecny zapis w prawie budowlanym pozwala deweloperom, przy sprzedaży mieszkań, do używania korzystniejszej normy pomiarów bez tynków, podczas kiedy rzeczywistą jest powierzchnia z tynkiem. Propozycja resortu to wprowadzenie ujednoliconych norm ustalonych w 1997 roku, czyli powierzchnia z tynkiem, dla wszystkich nowo wybudowanych i projektowanych budynków, a dla pozostałych zapisy pozostaną bez zmian.