Wielkopolska Grupa Zarządców

Aktualności

Bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych

Przepisy z uchwalonej w lipcu przez Sejm ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na drogach wewnętrznych, pod warunkiem, że zarządca określi tą drogę jako strefa ruchu. W miejscach tych zaostrzono kary za niedozwolone parkowanie na osiedlach.

 

Bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych