Nowe warunki dotyczą głównie oświetlenia dziennego i instalowania urządzeń związanych z użytkowaniem budynku. W przypadku urządzeń i nośników reklam, które nie są związane z użytkowaniem, warunkiem koniecznym do zainstalowania jest brak ograniczenia oświetlenia dla mieszkań. Przepis z rozporządzenia nie dotyczy natomiast robót budowlanych. Wobec zainstalowanych już urządzeń i nośników reklamowych na budynkach stosuje się przepisy dotychczasowe przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.