Wspólnota Mieszkaniowa będąca pośrednikiem w udostępnianiu mediów dla lokali mieszkalnych świadczy usługi na rzecz osób trzecich. W tym przypadku ma obowiązek wystawiania faktury swoim członkom Wspólnoty. Podstawą prawną tej decyzji jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2011r. (syg. Akt IFSK/423/10)