Wiele osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych i firm powierza to zajęcie podmiotom zewnętrznym – grupie fachowców kompleksowo dbających zarówno o stan budynku, jak i kwestie administracyjne. Co to jest zarządzanie nieruchomościami? Jakie dogodności wiążą się ze współpracą ze specjalistami w tej dziedzinie?

Administrowanie nieruchomości a obsługa prawna

Prawidłowe funkcjonowanie budynku w kontekście prawnym wymaga specjalistycznej wiedzy i stałego nadzoru nad dokumentacją. Firma zajmująca się zarządzaniem budynkiem dba o wszelkie kwestie administracyjno-prawne dotyczące danej nieruchomości. Zajmuje się kompletacją i bieżącą obsługą dokumentacji, bada stan prawny, a w razie potrzeby pełni funkcje doradcze. Zajmuje się także obsługą umów z podmiotami zewnętrznymi, między innymi na dostarczanie energii elektrycznej, wody, gazu czy wywozu nieczystości. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to także organizacje i zwoływania spotkań mieszkańców, prowadzenie obrad oraz opracowywanie długofalowych projektów dotyczących obsługi budynku.

Zarządzanie budynkiem a usługi księgowe

Administracja nieruchomości zajmuje się także różnorodnymi kwestiami finansowymi i księgowymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku. Zapewnia ubezpieczenie budynku, nadzór nad podatkami i innymi opłatami. Odpowiednio przygotowani specjaliści prowadzą księgowość nieruchomości, sporządzają sprawozdania finansowe, dochodzą opłat i należności, w razie czego kierując sprawę na drogę windykacji Dokonują także rozliczeń dotyczących centralnego ogrzewania, ścieków, gazu, wody czy wywozy nieczystości.

Administrowanie budynkiem a kwestie techniczne

Bardzo ważną kwestią związaną z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości są sprawy techniczne. Również w tym zakresie sprawdza się profesjonalne zarządzanie budynkiem. Zespół profesjonalistów prowadzi stałe analizy stanu nieruchomości, zleca kontrole techniczne, organizuje bieżące konserwacje i naprawy, a w razie potrzeby – większe remonty. Firma zapewnia także nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami remontowymi oraz nad utrzymaniem porządku i czystości w obrębie posesji.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami mieszalnymi

Dodatkową zaletą powierzenia administrowania budynkiem firmie zewnętrznej jest dostęp do całodobowej obsługi technicznej oraz gotowość pogotowia technicznego 24 h na dobę. W przypadku nieoczekiwanych awarii mieszkańcy mogą więc liczyć na szybką fachową poradę lub interwencję i bieżącą pomoc.

Zarządzanie nieruchomościami przez profesjonalną firmę oznacza dla klienta przede wszystkim oszczędność czasu oraz gwarancję, że wszelkie sprawy związane z budynkiem spoczywają w rękach fachowców. To z kolei przekłada się na większy komfort zamieszkiwania.

 

Zobacz również:

Zarządzanie nieruchomościami Gniezno

Zarządzanie nieruchomościami Września

Zarządzanie nieruchomościami Poznań

Obsługa techniczna nieruchomości Poznań