Wielkopolska Grupa Zarządców

Aktualności

Ekodotacje

W grudniu 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska z 29 października 2010 roku. Zgodnie z nią wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz osoby fizyczne mogą ubiegać się już o dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne, jak: usuwanie azbestu, montaż kolektorów słonecznych, wymiana pieców kaflowych na kotły gazowe. Dofinansowanie będzie można uzyskać z budżetu gminy lub powiatu.

Ekodotacje