E-faktury, duplikaty oraz faktury korygujące muszą być wystawiane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego a przechowuje się tak długo, jak papierowe, czyli do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Należy jednak pamiętać o warunku wydrukowania e-faktury. Konieczne jest też zapewnienie autentyczności dokumentu i integralności treści.

Aby otrzymywać e-faktury należy wcześniej zaakceptować taką formę korespondencji.

Korzystanie z tej formy ma wiele korzyści:

  • oszczędność czasu, papieru i kosztów
  •  terminowość i bezpieczeństwo przesyłki
  • wygoda przechowywania
  • dbałość o ekologię

W przypadku braku możliwości wysłania e-faktury kontrahent zobowiązany jest wystawić fakturę w formie papierowej oraz podać przyczynę jej niedostarczenia.