Ustawa pozwoli osobom prywatnym oraz firmom windykacyjnym umieszczać w swoich rejestrach dane dłużników. Będzie możliwe upublicznienie danych gminnych dłużników, którzy nie regulują np. opłat czynszowych. Dotychczasowe pojęcia „konsument” i „przedsiębiorca” zastąpiono terminami „dłużnik” i „wierzyciel”. Wierzyciel będzie mógł przekazać do BIG dane dłużnika, gdy minimalna kwota zobowiązania wobec konsumenta wynosi 200 zł, a dłużnika niebędącego konsumentem – 500 zł. Przepisy wejdą w życie 14 czerwca 2010 r.

Źródłó: http://www.wm.e1.pl/fotki/File/arch_czerw/PrawoWM6R2010.pdf