Główny geodeta kraju będzie prowadził państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów. Ustawa wejdzie w życie 7 czerwca br., jej przepisy są dostosowane do unijnej dyrektywy 2007/2/WE.

http://www.wm.e1.pl/fotki/File/arch_czerw/PrawoWM6R2010.pdf
.