Urządzeniami budowlanymi są konstrukcje wsporne anten i urządzeń radiowych, które nie zaliczają się do kategorii wolno stojących, zamontowanych na dachach budynków. Na ich zainstalowanie nie potrzebne jest pozwolenie na budowę, pod warunkiem że nie oddziałują na środowisko. Pozwolenie jest niezbędne inwestorowi przy stawianiu obiektów budowlanych, które zalicza się jako wolno stojące maszty antenowe i wieże antenowe.