Raz w roku, najlepiej wiosną, musi odbyć się kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, co 5 lat przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych, ale warto sprawdzać ich stan każdego roku. Zarządca zobowiązany jest do kontroli piwnic i pięter, również w mieszkaniach, sprawdzając szczelność przewodów, zaworów, stężenia gazu w poszczególnych pomieszczeniach, szczelność instalacji, stan gazomierzy i ich działanie, przewody spalinowe i wentylacyjne. Nie zezwala się na użytkowanie gazu z dwóch źródeł ani posiadanie dwóch butli z gazem (do 11 kg każda) w jednym mieszkaniu. Po remoncie oraz w budynkach 15-letnich musi odbyć się próba szczelności.

Główną przyczyną śmierci podczas pożaru jest dym i czad, dlatego bardzo ważna jest kontrola kominów, wentylacji i odpowiedni przepływ powietrza. Oczyszczanie kominów powinno odbywać się 4 razy w roku w przypadku domów opalanych węglem lub innych paliwem stałym. Dwa razy w roku w budynkach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem płynnym. W blokach, do których dostarczane jest ciepło z elektrociepłowni, nie trzeba czyścić dróg wentylacyjnych, ale co roku należy sprawdzać ich drożność.

W przypadku kiedy lokator sam przerobił instalację, należy powiadomić go o zagrożeniach wynikających z takiego działania. Naraża on nie tylko siebie, ale i innych mieszkańców. Niestety zarządca nie może kontrolować działań właścicieli mieszkań, ale może sprawę skierować do policji lub prokuratury o złamanie przepisów i popełnienie przestępstwa.

Droga do ewakuacji oraz dostęp do hydrantów, wyłączników i tablic rozdzielczych muszą być zawsze dostępne i nie wolno ich ograniczać. Należy umożliwić swobodny dojazd samochodów ratunkowej straży pożarnej na terenie działki wspólnoty.