Wchodząca z dniem 1 sierpnia 2011 roku w życie ustaw o ewidencji ludności z 24 września 2010 roku wprowadza przebudowę rejestru PESEL. Stanie się on podstawowym rejestrem gromadzącym dane związane z tożsamością osób. Zbiór ten stając się wyjściową  bazą danych dla innych centralnych rejestrów spowoduje min. zniknięcie zapisów o adresie zamieszkania w dowodzie osobistym. Ponadto zniknie obowiązek zawiadamiania różnych instytucji w tym urzędu skarbowego czy ZUS o zmianie swoich danych.