Przez lata doświadczeń firma Falo Nieruchomości wypracowała jasne i czytelne zasady współpracy oparte na gotowych i spójnych procedurach dokumentacji księgowo-finansowych. Dzięki temu, firma gwarantuje zwiększenie efektywności w zakresie kontroli kosztów i zarządzania oraz redukuje ryzyko finansowe i prawne.

W obsłudze księgowej posługujemy się sprawdzonym i profesjonalnym oprogramowaniem firmy DomData – zaprojektowanym przez praktyków z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zakres obsługi księgowej oraz opracowywane formularze rozliczeniowe dostosowujemy do potrzeb i wytycznych klienta.

Zakres obsługi księgowej obejmuje m.in.:

  • Prowadzenie ewidencji księgowej w formie elektronicznej
  • Dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich właścicieli
  • Prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości
  • Pobieranie, rozliczanie i windykacja płatności na rzecz nieruchomości
  • Bieżąca analiza stanu rozliczeń z klientami i mieszkańcami
  • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość
  • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Sporządzanie bilansów i rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych
  • Sporządzanie raportów w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
  • Sporządzanie planów gospodarczych i prognoz finansowych